Till applikationen rekommenderas vår MA400 serie, en av våra givare som är populär är vår MA450 med mekanisk varvtalsvakt för ökad säkerhet. Har ni frågor angående vilken givare som passar er applikation, kontakta oss gärna!