Emetas deklaration gällande följande direktiv:

Konflikt material (Dodd Frank Act Conflict Mineral Rules)

Kemiska substanser (Reach Regulation (EC) no 1907/2006)

Restriktion av skadliga substanser (RoHS Directive 2011/65/EU)

Nedan kan ni ladda ner vår deklaration.