vision-mission-karnvarden

Vår mission, vision & kärnvärden

EMETA Encoders strävar efter att alltid bygga långsiktiga & stabila affärsrelationer med alla samarbetspartners. Att förstå våra grundvärderingar, vilka finns inpräntade inom väggarna på EMETA, utgör en viktig del för att relationen ska fungera.

Tillförlitlighet, Robusthet och Respekt är våra kärnvärden och en viktig del av vår företagskultur.

Värderingarna har en lång tradition och genomsyrar vår organisation, våra produkter och vårt sätt att arbeta.