Som ingen har undgått har detta år varit krävande pga Covid 19. En större förändring har skett för alla till följd av detta. Nu blickar vi framåt och ser fram emot 2021 och ett hälsosamt år till alla.

På Emeta har vi i år lanserat en helt ny produktserie som spinner vidare på vår populära MA400-serie. Vi har utvecklat våra relationer och planerar för framtiden där vi ser en spännande utveckling. Nästa år kommer vi att flytta till en ny lokal med ännu större produktionskapacitet. Våra distributörer runt om i världen har gjort ett fantastiskt jobb och vi ser att närvaron ökar i samtliga regioner. Vi vill därför tacka alla våra leverantörer, samarbetspartners och kunder för detta år och den arbetsinsats som lagts ner av samtliga!