LANSERING AV DEN NYA GENERATIONENS PULSGIVARE!

EMETA Encoders AB har under flera års tid utvecklat en helt ny typ av pulsgivare. I dagarna introduceras MG22-serien som den nya produktfamiljen kallas. Det är vår första modell som helt och hållet baseras på en robust magnetisk scanningsprincip.

Med en upplösning mellan 1 till 1024 pulser per varv och dess lagerlösa design, medför att produkterna i serien är väl lämpade för användning i riktigt tuffa miljöer. Genom att inte använda några kullager i produkten medför förstås att MG22-serien inte har en begränsad mekanisk livslängd. Det borgar för en god investering och hög tillförlitlighet i de applikationer där shock och vibration förekommer.

Produkten består i sitt grundutförande av två mekaniska delar. Dels en magnetdel som enkelt monteras på den roterande axeln genom ett ø6mm hålmontage. Scanningsenheten, vilken monteras stationärt med hjälp av monteringsklackar eller presspassning, används för att detektera det roterande magnetfältet som alstras av magneten.

När magneten roterar skapas två stycken 90 graders fasförskjutna pulser med samma pulsantal per varv som den totala upplösningen hos givaren. Dessa pulser kan antingen användas för att indikera rotationshastigheten på axeln som magneten är monterad på, eller återkoppla dess position och riktning. Den magnetiska pulsgivartekniken kan användas i exakt samma tillämpningar som konventionella optiska pulsgivare.

MG22-seriens givare erbjuds med en axiell kabelutgång vars kabellängd enkelt tillverkas efter Ert behov. En PUR-kabel som är speciellt anpassad för användning på mobila maskiner erbjuds som standard. Givetvis kan EMETA även anpassa de mekaniska, elektriska eller anslutningsegenskaperna för modellen.

Speciella egenskaper för MG22-serien:

  • Fritt pulstal mellan 1 till 1024 pulser per varv
  • STATUS utgång som indikerar felaktigheter i scanning
  • Referenspuls
  • Kortslutningssäker HTL utgång och polvändningsskyddad 9-35Vdc matningsspänning

Kontakta oss gärna för en djupare diskussion om hur den nya magnetiska tekniken kan användas i Er applikation!

Intresserad av att läsa mer om EMETA’s nya magentiska pulsgivare? Klicka på knappen ”Datablad” för att ladda ned mer information om MG22-serien.